SPECJALISTA NEUROCHIRURG

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w 1980 roku. Następnie na tej samej uczelni w 1988 roku obronił doktorat oraz uzyskał habilitację w 1994 roku. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych – tytuł naukowy nadany przez Prezydenta RP.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zdobywał w licznych placówkach m.in.: pracował w  Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie od 1980 do 1992 roku, w Szpitalu Wojewódzkim w  Olsztynie na Oddziale Neurochirurgii w latach 1992-1995 r., w  Centrum Onkologii –Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinice Otolaryngologii Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz w  Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełnił funkcję kierownika oddziału neurochirurgii.

Wielokrotnie pełnił stanowiska kierownicze placówek medycznych  i  instytucji promujących zdrowie  m.in. był Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, wiceprzewodniczącym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie,  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowiska Konstancin sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej Uzdrowiska Świnoujście S.A., Członkiem Komitetu Badań Naukowych oraz redaktorem naczelnym pisma “Gazeta Lekarska”.

Jest członkiem wielu towarzystw i samorządów zawodowych m.in. od 2011 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji,  członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,  członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki i Polskie Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. A także miedzy 1989- 1992 r.  pełnił funkcję – sekretarza Naczelnej  Rady Lekarskiej i sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie 1993-1995 r.

Od 2007 roku profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia – od 2006 roku.