PSYCHOLOG KLINICZNY, PSYCHOTERAPEUTA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie odbywa szkolenie na analityka grupowego i indywidualnego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów – czteroletnie szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracę zawodową związaną z psychologią rozpoczęła już w czasie studiów. Przez wiele lat była związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi (zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym). Obecnie pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy w nurcie analitycznym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Centrum Psychoterapii przy Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Dolnej w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w Warszawie, a także w Ośrodku Psychoterapii Rasztów. Obecnie współpracuje z Akademią Psychoterapii i Rozwoju SASKA.

ZAJMUJE SIĘ:

  • psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych
  • psychoterapią osób cierpiących z powodu zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń adaptacyjnych
  • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
  • pomocą osobom mającym trudności w relacjach osobistych i zawodowych
  • wsparciem dla osób po przebytych urazach emocjonalnych
  • wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych, przy podejmowaniu ważnych decyzji osobistych oraz w codziennych trudnościach w radzeniu sobie ze stresem
  • pracą z osobami, które chcą wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie oraz poprawić jakość swojego życia

W swojej pracy wykorzystuje metody terapii analitycznej.