CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył Wydział Filologii Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Wydziale Lettres Modernes Uniwersytetu Sorbonne w Paryżu. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez PARPA.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2009 roku pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracował także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadził terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ponadto prowadził obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Strzyżenie (oddział IPiN).

ZAJMUJE SIĘ:

  • diagnozą oraz terapią uzależnień i współuzależnień
  • uzależnieniami od alkoholu
  • uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych
  • uzależnieniami mieszanymi
  • pomocą dla rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu
  • terapią indywidualną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)
  • terapią indywidualną osób stosujących przemoc