PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Zrealizowała całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kurs z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę z zakresu psychologii, diagnozy psychologicznej i psychoterapii stale poszerza uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych (ukończyła m.in. kurs z zakresu seksuologii wieku rozwojowego oraz problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci). W pracy zawodowej kieruje się wytycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2011 roku jest zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała podczas licznych staży w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym psychiatrycznym, leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych, zaburzeń afektywnych i nerwicowych, psychiatrii i stresu bojowego. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi. Pracowała w poradni zdrowia psychicznego, gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest współautorką publikacji naukowych. Prowadzi praktyki studenckie, warsztaty i seminaria dla studentów SWPS oraz uczestników kursów organizowanych przez CMKP w Warszawie, a także warsztaty i wykłady dla rodziców.

ZAJMUJE SIĘ:

prowadzeniem konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi)
trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi
problemami przedszkolnymi i szkolnymi
wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców oraz dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą bliskiej osoby
problemami okresu dojrzewania
pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej (rozwód, choroba, żałoba)
problematyką adopcyjną
szeroko rozumianą tematyką dwukulturowości i rodzin mieszanych, wspieraniem dzieci, które po dłuższym pobycie wróciły do Polski, jak i tych, których rodzice przebywają za granicą lub planują wyjazd za granicę,
trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych
udziela również porad z zakresu seksuologii wieku rozwojowego.
Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat.

Nie zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą dysleksji.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców/opiekunów.