PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Zrealizowała całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kurs z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Swoją wiedzę z zakresu psychologii, diagnozy psychologicznej i psychoterapii nieustannie poszerza uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych (ukończyła m.in. kursy z zakresu seksuologii wieku rozwojowego; problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci; neuropsychologii klinicznej dziecka). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

W latach 2011 – 2016 była zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. W okresie 2016 – 2017 pracowała w Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS – prowadzi seminaria i warsztaty dla studentów z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii rozwoju człowieka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również w poradniach zdrowia psychicznego, gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Odbyła staże kliniczne w oddziałach: pediatrycznym, psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, ogólnopsychiatrycznym dla osób dorosłych, dziennym psychiatrycznym, leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych, zaburzeń afektywnych i nerwicowych, psychiatrii i stresu bojowego, onkologii, neurologii, neurochirurgii.

ZAJMUJE SIĘ:

 • kliniczną diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, pomiar możliwości intelektualnych, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka, diagnoza stosunków rodzinnych, badania w kierunku ADD/ADHD, diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu)
 • zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi – np. bólami brzucha, głowy o podłożu emocjonalnym)
 • problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi / nastolatkami, wsparciem dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • problemami przedszkolnymi i szkolnymi (adaptacyjnymi, rówieśniczymi, z nauką i zachowaniem, w relacjach z nauczycielami)
 • problemami okresu dojrzewania (m.in. trudności rówieśnicze, niska samoocena, zaburzenia nastroju, samookaleczenia, myśli i próby suicydalne, nieprawidłowy rozwój osobowościowy)
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej (kryzys w rodzinie, choroba, śmierć, żałoba)
 • pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców oraz dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą bliskiej osoby (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną i psychiczną)
 • tematyką dwukulturowości i rodzin wielokulturowych, wspieraniem dzieci, które po dłuższym pobycie wróciły do Polski, jak i tych, których rodzice przebywają za granicą lub planują wyjazd za granicę
 • trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych
 • problematyką adopcyjną (w tym zaburzeniami przywiązania)
 • udziela także porad z zakresu seksuologii wieku rozwojowego.

Konsultuję dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszam tylko rodziców/opiekunów. Nastolatków na pierwszą konsultację zapraszam razem z rodzicami.