PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwent psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Ukończył czteroletnie Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, szkolenia rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz posiadające atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jest w trakcie szkolenia w podejściu ISTDP (Intensive Short-Therm Dynamic Psychotherapy), którego uczy się od głównych przedstawicieli tego nurtu w USA i Europie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłem terapię indywidualną oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A, gdzie prowadziłem terapię indywidualną, grupową oraz psychoedukację dla osób z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego oraz depresji. Swoją praktykę prowadziłem i prowadzę w prywatnych ośrodkach. Od wielu lat pracuję pod stałą superwizją.

ZAJMUJE SIĘ:

Psychoterapią indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz ISTDP.
• psychoterapią osób doświadczających trudności w tworzeniu i utrzymywaniu stałych, satysfakcjonujących związków
• psychoterapią osób mających objawy psychosomatyczne
• pomocą osobom w kryzysie małżeńskim
• psychoterapią osób, którym stale towarzyszy napięcie i niepokój
• psychoterapią osób cierpiących na depresję
• psychoterapią osób doświadczających trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu złości
• zaburzeniami lękowymi
• zaburzeniami osobowości
• zaburzeniami kontroli impulsów
• zaburzeniami odżywiania