PSYCHOLOG RODZINNY, DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej, dwuletnie szkolenie terapeutyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia (m.in. zachowania i myśli suicydalne, Praca z rodziną w obliczu rozwodu, Metoda Kid’s Skils – program pracy z dziećmi w przezwyciężaniu ich trudności, Mission Possible – program rozwoju osobistego dla nastolatków, Praca w oparciu o relacje w diadzie. Jest również dyplomowanym coachem i magistrem historii sztuki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zawodowe zdobyła na stażu w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko biorąc udział w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością” oraz w Środowiskowym Domu Pomocy dla Osób Chorujących Psychicznie „Pod Skrzydłami”.

Obecnie jest związana ze szkołami Fundacji ADYS dla dzieci i młodzieży o specyficznych wymaganiach edukacyjnymi, gdzie prowadzi stałe zajęcia indywidualne i grupowe m.in. z uczniami z Zespołem Aspergera, ADHD i dysleksją.

ZAJMUJE SIĘ:

  • pracą z całą rodziną,
  • pracą z dziećmi (Metoda Kid’s Skils) i młodzieżą (Mission Possible),
  • pracą z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera i ich rodzinami,
  • wsparciem dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, ADHD, Zespół Aspergera),
  • pomocą w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami,
  • pracą z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (z dziećmi i dorosłymi),
  • pomocą psychologiczną w kryzysach (przeżywanie żałoby, choroby w rodzinie, trudności emocjonalne, zachowania i myśli suicydalne),
  • pomocą psychologiczną rodzinom, w których występuje choroba psychiczna.
  • Konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz dorosłych.

Na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego zapraszam samych rodziców.

Nastolatków zapraszam na pierwsze spotkanie razem z rodzicami