PSYCHOLOG RODZINNY, DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Psycholog w trakcie 4,5 letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej, 2 letnie szkolenie terapeutyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe (m.in. Zachowania i myśli suicydalne, Praca z rodziną w obliczu rozwodu, Metoda Kid’s Skils – program pracy z dziećmi w przezwyciężaniu ich trudności, Mission Possible – program rozwoju osobistego dla nastolatków, Praca w oparciu o relacje w diadzie). Jest również magistrem historii sztuki. Prywatnie mama trójki dzieci (24, 20, 11 lat), które są dla niej nieustannym źródłem inspiracji i dumy. Pracuje pod stałą superwizją, szkoląc się na dodatkowych kursach stale poszerzając swoje zawodowe kompetencje.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko biorąc udział w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością” oraz w Środowiskowym Domu Pomocy dla Osób Chorujących Psychicznie „Pod Skrzydłami”. Kilka lat była związana ze szkołami Fundacji ADYS dla dzieci i młodzieży o specyficznych wymaganiach edukacyjnymi, gdzie prowadziła stałe zajęcia indywidualne i grupowe oraz Trening Umiejętności Społecznych m.in. z uczniami z Zespołem Aspergera, ADHD i dysleksją. Obecnie pracuje z młodzieżą szkolną w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i w Liceum Ogólnokształcącym. Od kilku lat prowadzi indywidualne konsultacje i terapię, w tym m.in. terapię rodzinną.

 

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z całą rodziną,
 • terapią dzieci i młodzieży,
 • pracą z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera i ich rodzinami,
 • wsparciem dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, ADHD, Zespół Aspergera),
 • diagnozą gotowości szkolnej
 • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (m.in. oceną rozwoju dziecka od 5 roku życia do dorosłości, pomiarem możliwości intelektualnych, oceną funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka, badaniem w kierunku ADD/ADHD, Zespołu Aspergera)
 • pomocą w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami,
 • pracą z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (z dziećmi i dorosłymi),
 • pomocą psychologiczną w kryzysach (przeżywanie żałoby, choroby w rodzinie, trudności emocjonalne, zachowania i myśli suicydalne),
 • pomocą psychologiczną rodzinom, w których występuje choroba psychiczna.
 • Konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz dorosłych.

Na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego zapraszam samych rodziców.
Nastolatków zapraszam na pierwsze spotkanie razem z rodzicami.