PSYCHOLOG RODZINNY, DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Psycholog, terapeuta, coach, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej. Pracuje w podejściu integracyjnym (terapia ericksonowska, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia narracyjna).
Ukończyła szkolenie terapeutyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zaawansowane metody praktyki narracyjnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkołę Coachów TROP oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Pracuje pod stałą superwizją.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko biorąc udział w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością” oraz w Środowiskowym Domu Pomocy dla Osób Chorujących Psychicznie „Pod Skrzydłami”. Kilka lat była związana ze szkołami Fundacji ADYS dla dzieci i młodzieży o specyficznych wymaganiach edukacyjnymi, gdzie prowadziła stałe zajęcia indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych m.in. z uczniami z Zespołem Aspergera i ADHD. Pracowała jako psycholog szkolny, zajmując się m.in. uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, pomocą w sytuacjach kryzysowych, prowadzeniem warsztatów.
Od kilku lat prowadzi indywidualne konsultacje i terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz m.in. terapię rodzinną.

ZAJMUJE SIĘ:

  • prowadzeniem terapii indywidualnej
  • pracą z całą rodziną
  • pomocą w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami,
  • pracą z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (z dziećmi i dorosłymi)
  • pomocą psychologiczną w kryzysach (przeżywanie żałoby, choroby w rodzinie, trudności emocjonalne, zachowania i myśli suicydalne, przemoc w rodzinie)
  • pomocą psychologiczną rodzinom, w których występuje choroba psychiczna
  • wsparciem dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (m.in. ADHD, Zespół Aspergera)
  • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (m.in. oceną rozwoju dziecka od 5 roku życia do dorosłości, pomiarem możliwości intelektualnych, oceną funkcjonowania społeczno emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka, badaniem w kierunku ADD/ADHD, Zespołu Aspergera, diagnozą gotowości szkolnej)
    konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz dorosłych.

Na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego zapraszamy samych rodziców.
Nastolatków zapraszamy na pierwsze spotkanie razem z rodzicami.