PSYCHOLOG KLINICZNY, NEUROPSYCHOLOG

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005, dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2012). W toku czteroletniej specjalizacji odbyła dwuletnie szkolenie w bloku szczegółowym z neuropsychologii klinicznej i z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin państwowy, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (2014).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest zatrudniona na etacie starszego asystenta w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej, jest autorką publikacji w czasopismach naukowych, zaangażowaną w projekty związane z rehabilitacją neuropsychologiczną, wykłady i szkolenia w zakresie neuropsychologii klinicznej.

ZAJMUJE SIĘ:

  • diagnozą funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych
  • diagnozą i terapią zaburzeń językowych o typie afazji
  • rehabilitacją neuropsychologiczną pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych)
    diagnozą zespołów otępiennych
  • pomocą psychologiczną osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom
  • diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u osób dorosłych (ADHD)
  • przeprowadzaniem testów inteligencji (WAIS – R) i osobowości (MMPI – 2)
  • poradnictwem dotyczącym metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych

UWAGA! Na pierwszą konsultację do neuropsychologa należy umówić się na dwie godziny! Jest to konsultacja dłuższa niż standardowo.