PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia „ Stosowana analiza zachowania” oraz „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” na SWPS w Warszawie. Jest certyfikowanym superwizorem Video Treningu Komunikacji. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zbierała w trakcie licznych staży i wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem w Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

W latach 2005-2010 pracowała w Fundacji Synapsis – jako diagnosta oraz trener pracy dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Pracowała również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była opiekunką par w Wolontariacie Koleżeńskim „Mary i Max” skierowanym do osób z Zespołem Aspergera. Obecnie współpracuje z Fundacją Scolar oraz Stowarzyszeniem Spoza.

ZAJMUJE SIĘ:

  • konsultacjami diagnostycznymi w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju we współpracy z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży
  • konsultacjami na terenie przedszkola lub szkoły zarówno w celu diagnozy jak i dostosowania wsparcia edukacyjnego do potrzeb dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera
  • psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 1 roku życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Nie zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą dysleksji.