PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – Psychologia Kliniczna Dziecka). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące metod diagnozy dzieci, pracy z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych („Pozytywna dyscyplina”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Wideotrening komunikacji”, „Bez klapsa”), pomocy psychologicznej dla małych dzieci („Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci” w Instytucie Matki i Dziecka).  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka.  Uczestniczka kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej przez Ośrodek ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji.  Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w wykładach, konferencjach naukowych, szkoleniach.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracowała w przedszkolach i żłobkach, gdzie zajmowała się pomocą psychologiczną dla dzieci i konsultacjami dla rodziców.  Prowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w rodzinnych klubokawiarniach.  Posiada także doświadczenie w pracy naukowej – pracowała na Wydziale Psychologii UW w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej (Pracowni Psychologii Niemowląt – Babylab UW), gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących mechanizmów rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci.

ZAJMUJE SIĘ:

 • Pomocą psychologiczną dla dzieci, które mają trudności emocjonalne, społeczne, adaptacyjne, regulacyjne.
 • Poradnictwem i psychoedukacją dla rodziców zgłaszających trudności wychowawcze.
 • Udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w radzeniu sobie ze zmianami i trudnymi sytuacjami życiowymi (np. narodziny rodzeństwa, przeprowadzka, rozwód, rekonstrukcja rodziny).
 • Psychoedukacją dla rodziców nakierowaną na lepsze zrozumienie dziecka – jego potrzeb, emocji, mocnych stron, zdolności, trudności, predyspozycji temperamentalnych.
 • Diagnozą rozwoju dzieci, w tym diagnozą zaburzeń rozwoju (we współpracy z lekarzem psychiatrą).
 • Wsparciem rodziców w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka.
 • Diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Przygotowaniem rodziny do adaptacji dziecka w żłobku lub przedszkolu.
 • Badaniem gotowości szkolnej dzieci.
 • Diagnozą dysleksji/dysortografii/dysgrafii.
 • Konsultuje dzieci w wieku 0-12lat.

Na pierwszą konsultację z psychologiem dziecięcym zapraszamy tylko rodziców.