PSYCHOLOG

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – zrealizowane dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Terapia Rodzin i Małżeństw. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Stowarzyszenie Opta (Studium Terapii Rodziny, program szkolenia oparty na podejściu systemowym i psychodynamicznym). Szkolenie przygotowuje do pracy z dorosłymi oraz całymi rodzinami.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Pracowała jako terapeuta dzieci o zaburzonym rozwoju w przedszkolu dla dzieci z autyzmem, a także jako psycholog w państwowym przedszkolu integracyjnym, gdzie prowadziła zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz konsultacje dla rodziców. Odbyła liczne staże (m.in. staż dotyczący pracy psychoterapeutycznej z dzieckiem w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, staż dotyczący pracy psychoterapeutycznej z rodziną w ramach specjalizacji Terapia Rodzin i Małżeństw oraz staż w fundacji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy).

ZAJMUJE SIĘ:

  • pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne (trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem,
  • dorosłymi, obniżenie nastroju, wybuchy emocji, problemy adaptacyjne, objawy psychosomatyczne, niepewność, niepowodzenia w szkole, niskie poczucie wartości, objawy
  • nadpobudliwości, zaburzenia koncentracji uwagi, zachowania trudne, sytuacje kryzysowe)
  • prowadzeniem konsultacji i udzielaniem pomocy psychologicznej i psychoedukacyjnej dla rodziców (sytuacje kryzysowe w rodzinie, problemy wychowawcze, trudności w relacjach,
  • podejrzenie zaburzeń u dziecka, diagnoza medyczna zaburzenia u dziecka)
  • diagnozą psychologiczną, rozpoznawaniem trudności – w tym diagnoza zaburzeń rozwojowych, a także potrzeb i zasobów dziecka i rodziny

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Konsultuje dzieci w wieku 2–15 lat.

Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.