PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Pracuje pod superwizją.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od kilku lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Centrum Medycznym w Radzyminie. Doświadczenie zdobywała również podczas odbywania licznych staży i praktyk (Dzienny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego, Oddział Dzienny Nerwic Wojskowej Akademii Technicznej, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny nr 2 w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie).

ZAJMUJE SIĘ:

Psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania.
Pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami którzy zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, objawami psychosomatycznymi, wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, zachowaniem i myślami suicydalnymi, autoagresją.
Pracą z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze.
Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba).
Konsultuje dzieci w wieku 6–18 lat.

Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.