PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (Certyfikat nr 515), członek Polskiego Towarzystwa Poznawczo Behawioralnego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT.  Pracuje pod superwizją.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywała pracując w Poradni Psychologicznej w publicznych i prywatnych Centrach Medycznych. Kwalifikacje podnosiła również podczas odbywania licznych staży i praktyk (Dzienny Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wolskim,  Kliniczny Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wolskim, Oddział Dzienny Nerwic w Wojskowej Akademii Technicznej, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny nr 2 w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie).

ZAJMUJE SIĘ:

  • Psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania
  • Pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami którzy zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, objawami psychosomatycznymi, wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, zachowaniem i myślami suicydalnymi, autoagresją
  • Pracą z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze
  • Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba)Konsultuje dzieci w wieku 3 – 18 lat.

    Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.