PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG SPORTU

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Szkołę Psychoterapii INTRA. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia sportu pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz w 2015 roku otrzymała nominację na psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest również certyfikowanym psychologiem sportu II klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czynnie uczestniczy w psychoterapeutycznych konferencjach naukowo-szkoleniowych. Interesującym ją obszarem jest terapia w obszarze zaburzeń odżywiania się, dolegliwości psychosomatycznych i nerwic. Prowadzi badania do doktoratu w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi zdobywała podczas stażu w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Obecnie na oddziale całodobowym Kliniki Nerwic prowadzi zajęcia dla pacjentów pogłębiające umiejętność empatycznego rozumienia drugiej osoby oraz uważność w doświadczaniu bieżącej chwili. Prowadziła konsultacje i warsztaty dla Kadr Narodowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, oraz wspierała zawodników podczas imprez szczebla międzynarodowego. Obecnie swoje doświadczenie z pracy w sporcie wykorzystuje wprowadzając innowacyjne metody pomagające osobom doświadczającym silnego stresu, borykającymi się z dolegliwościami psychosomatycznymi, nerwicą i lękami.

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia
 • pomocą osobom z zaburzeniami lękowymi, takimi jak lęk społeczny, ataki paniki, lęk uogólniony
 • pomocą osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
 • pomocą osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi (zaburzeniami/dolegliwościami w powstaniu i przebiegu których, znaczącą rolę odgrywają czynniki emocjonalne) i psychoedukacją w zakresie tych zaburzeń
 • psychoterapią osób mających trudności w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość, zaniżona samoocena)
 • psychoterapią osób doświadczających kryzysu
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
 • pomocą osobom doświadczającym trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • pracą z osobami chcącymi wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie
 • pracą z osobami chcącymi rozwijać umiejętności asertywnej komunikacji
 • pracą z osobami z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie i bliskich związkach
 • prowadzeniem treningów relaksacyjnych, wizualizacyjnych, oraz biofeedback HRV
 • prowadzeniem konsultacji z zakresu psychologii sportu i osiągnięć dla osób ze środowisk sportowych i artystów

Pracuje w nurcie integracyjnym czerpiąc w szczególności z nurtu terapii zorientowanej na pacjenta, humanistycznej, Gestalt, technik terapii poznawczo-behawioralnej, a także treningu biofeedback, treningu uważności oraz focusingu. Zajmuje się problemami osób dorosłych i młodzieży, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.