NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka 5-letnich studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek Logopedia. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkołe Psychologii Społecznej w Warszawie uzyskując tytuł Neurologopedy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jest logopedą z pietnastoletnim stażem zawodowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w wielu placówkach oświatowych i prywatnych.

ZAJMUJE SIĘ:

  • wczesną interwencją logopedyczną (dzieci od 0 do 3 lat)
  • diagnozą i stymulacją opóźnionego rozwoju mowy (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)
  • terapiią wad wymowy tj. seplenienie, reranie, kappacyzm, bezdźwięczność
  • diagnozą i terapią zaburzeń mowy towarzyszące chorobom genetycznym i upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia
  • terapią dzieci i młodzieży z uszkodzonym układem nerwowym ( dyzartria, uszkodzenia korowe o typie afazji, dysfazja )
  • stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
  • terapią niepłynności mowy, jąkania
  • wspomaganiem rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • terapią niedosłuchu różnego stopnia