PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka. Ukończyła 4-letnie szkolenie podyplomowe w zakresie profesjonalnej psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wzbogacające umiejętności praktyczne w pracy z dorosłymi oraz dziećmi. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. pracy z dziećmi doświadczającymi trudności w relacjach z rówieśnikami, pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Cały czas doskonali swoje umiejętności m. in. poddając swoją pracę regularnej superwizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami zdobywała w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Od kilku lat prowadzi konsultacje diagnostyczne dotyczące trudności społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz trudności szkolnych, a także udziela wsparcia i porad wychowawczych rodzicom. Prowadziła zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej, wykłady dla nauczycieli dotyczące trudności emocjonalnych u dzieci.

ZAJMUJE SIĘ:

 • Diagnozą przyczyn trudności szkolnych dzieci, takich jak: niepowodzenia szkolne, trudności z koncentracją uwagi, odrabianiem lekcji, przyswajaniem wiedzy.
 • Diagnozą dysleksji/dysortografii/dysgrafii.
 • Badaniem gotowości szkolnej dzieci.
 • Diagnozą potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży ze skłonnościami do zachowań buntowniczych i agresywnych, a także udzielaniem rodzicom wskazówek wychowawczych i pomocy w lepszym ich rozumieniu.
 • Udzielaniem pomocy psychologicznej dla dzieci nieśmiałych oraz wskazówek i porad wychowawczych rodzicom.
 • Pomocą dzieciom i młodzieży, którzy mają trudności w kontaktach z rówieśnikami.
 • Udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom i ich dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach znaczącej zmiany, takiej jak np.: narodziny dziecka w rodzinie, rozwód, rekonstrukcja rodziny, utrata bliskiej osoby.
 • Udzielaniem pomocy rodzicom w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnymi i niezrozumiałymi dla nich zachowaniami ich dzieci i lepszej i skuteczniejszej komunikacji się ze swoimi dziećmi.
 • Pomoc psychoterapeutyczna dla młodzieży doświadczającej nadmiarowego lęku, zniechęcenia, smutku, depresji.
 • Konsultuje dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.