PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła psychologię na wydziale filozofii chrześcijańskiej ATK w Warszawie, posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez PARPA, ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

ZAJMUJE SIĘ:

  • uzależnieniami od alkoholu
  • uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki)
  • uzależnieniami mieszanymi
  • pomocą dla rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu (osobom dorosłym)
  • terapią indywidualną DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
  • terapią indywidualną osób doświadczających przemocy domowej
  • wykonuje diagnostykę psychologiczną i analizuje testy ilorazu inteligencji oraz testy osobowości dla osób dorosłych