PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalizacja: Społeczna Psychologia Kliniczna) oraz Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest na ostatnim roku 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty zgodnie z wymogami Komisji Certyfikatów Psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkolenie własne w zakresie psychoterapii realizuje w Laboratorium Psychoedukacji oraz na Oddziale Dziennym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ma doświadczenie w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołem Aspergera i autyzmem. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców osób z problemami społecznymi. Psychoterapię prowadzi w orientacji psychodynamicznej.

ZAJMUJE SIĘ:

  • indywidualną i grupową psychoterapią osób dorosłych
  • pomaganiem i wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych
  • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych
  • indywidualną terapią dzieci i młodzieży
  • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
  • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom w wieku szkolnym, które przejawiają trudności emocjonalne, posiadają trudności w kontaktach społecznych, manifestują trudne zachowania
  • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom