PSYCHOLOG, SPECJALISTA SEKSUOLOG

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii w WSFiZ w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie, które przygotowuje do pracy jako psychoterapeuta. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na seksuologa klinicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła szereg szkoleń z dziedziny seksuologii klinicznej i sądowej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej w Toruniu uczestniczyła w warsztatach związanych z przeprowadzaniem badań i interpretacją wyników Kwestionariusza Osobowości MMPI-2. Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zawodowe z zakresu pomocy psychologicznej, terapii oraz wykonywania i analizy badań diagnostycznych zdobywała odbywając staże w Szpitalu Psychiatrycznym w Gostyninie; Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; w Instytucie Centrum „Pomnik Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu w Zakładzie Psychiatrii – w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni dla Dzieci z Autyzmem; w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Warszawie, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Prowadziła zajęcia edukacyjno-szkoleniowe z zakresu uzależnień oraz warsztaty psychologiczne dla młodzieży w szkołach w Warszawie.

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych,
 • terapią partnerską – trudnościami w komunikacji, we wzajemnym zrozumieniu, zdradą w związku, rozwiązywaniem innych problemów,
 • zaburzeniami lękowymi – ataki paniki, lęk uogólniony, lęk społeczny, fobie, natręctwa
 • zaburzeniami nastroju – depresja,
 • zaburzeniami i problemami osobowościowymi,
 • stresem i deficytami umiejętności radzenia sobie z nimi,
 • napadami złości i zaburzeniami kontroli impulsów,
 • pomocą i wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych m.in. strata pracy, rozstanie, choroba,
 • pomocą osobom w rozwijaniu umiejętności społecznych, z problemami w podejmowaniu decyzji, brakiem asertywności, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, poczuciem winy, z niską
 • oceną siebie i nieśmiałością,
 • pracą nad rozwojem osobistym, umiejętnością wyrażania swoich potrzeb, poszerzaniem samoświadomości,
 • diagnostyką psychologiczną – badanie osobowości testem MMPI-2, badanie ilorazu inteligencji, badanie pod kątem zaburzeń organicznych,
 • prowadzi konsultacje psychologiczne.