SPECJALISTA SURDOLOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Wydział Pedagogiki Specjalnej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tytuł logopedy dyplomowanego uzyskała w 1995 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Polskiego Związku Logopedów oraz tytuł Specjalisty w dziedzinie Surdologopedii nadany przez Ministra Zdrowia.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych. Od 1994 do 2005 roku pracowała w Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” przekształconym w 1996 roku w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. W Instytucie zajmowała się logopedyczną diagnozą osób z wadą słuchu i rehabilitacją osób zaopatrzonych w implant ślimakowy. Jest współautorem programu rehabilitacji dzieci implantowanych, autorem publikacji i wystąpień z zakresu logopedycznej rehabilitacji osób z wadą słuchu. W latach 2000-2010 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Zakładzie Surdopedagogiki Katedry Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2005 – 2012 prowadziła zajęcia z zakresu terapii mowy w Centrum Medicover.

ZAJMUJE SIĘ:

  • profilaktyką logopedyczną dzieci w wieku 0-3
  • oceną rozwoju mowy
  • stymulacją rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii
  • terapią osób z zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się (autyzm, jąkanie)
  • terapią zaburzeń artykulacyjnych (seplenienie, kappacyzm, reranie)
  • terapią zaburzeń mowy nabytych w wyniku uszkodzenia układu nerwowego (afazja, dyzartria)
  • terapią osób z zaburzeniami głosu wywołanymi uszkodzeniami krtani bądź czynnikami psychogennymi