PSYCHOLOG, TERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Absolwentka podyplomowej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Interesuje się dodatkowo terapią schematu – aktualnie w trakcie szkolenia. W pracy z pacjentami wykorzystuje również elementy terapii interpersonalnej oraz skoncentrowanej na emocjach (EFT).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 10 lat pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, gdzie pracowała z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych, współuzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA i DDD oraz w ramach praktyki prywatnej pracując z m.in. Z pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych, lękowych oraz zaburzeniem adaptacyjnym i zaburzeniami odżywiania.

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami jedzenia (bulimia, jedzenie napadowe)
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • psychoterapią indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • problemami w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość/agresja, zaniżona samoocena)
 • pomocą osobom szukającym doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomocą osobom doświadczającym traumy
 • pracą z osobami z doświadczeniem przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej)
 • konsultacjami, identyfikacją trudności i rozwiązywaniem problemów związanych z żywieniem i dietą
 • ustalaniem indywidualnego programu psychodietetycznego
 • psychoedukacją na temat poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów odchudzania

Nie zajmuje się terapią uzależnień.