LOGOPEDA, SPECJALISTA EMISJI GŁOSU, NEUROLOGOPEDA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Filologii Polskiej i Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2006 roku ukończyła podyplomowe studia Higiena i Emisja Głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe w zakresie Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w roku 2011. Ukończyła szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej, metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison oraz szkolenie „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe Centrum Medycznym Medicover na stanowisku logopedy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą, terapią dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja)
 • profilaktyką logopedyczną, kształtowaniem prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, wczesną diagnostyką odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji
 • nauką emisji głosu, dykcji i ortofonii osób, które w pracy w dużej mierze posługują się głosem
 • diagnozą i terapią mowy dzieci i osób dorosłych w przypadkach:
  • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku
  • niepłynności mowy, jąkania
  • dysartrii (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła)
  • afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu)
  • dyslalii (nieprawidłowa realizacja fonemów)
  • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu
  • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu
  • dysfagii (zaburzenia w połykaniu)
  • zaburzeń głosu
  • rozszczepu wargi i podniebienia
  • deformacji mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej