NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Pedagogikę Medialną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki w zakresie Logopedii Ogólnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, Podyplomowe Studium Neurologopedii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi oraz osobami dorosłymi, które zdobywała w Przedszkolu Fundacji na Rzecz Rodziny, Przedszkolu „Jacek i Agatka”, Centrum Wspierania Rodziny, Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, Prywatnym Gabinecie Logopedycznym. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Stopień Nauczyciela Mianowanego.

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą, terapią, profilaktyką logopedyczną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych
 • opieką logopedyczną od poczęcia (badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka logopedyczna)
 • afazją (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu)
 • dysartrią (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła)
 • dysglosją (zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność artykułowania na skutek nieprawidłowości w budowie narządów mowy lub obniżenia słyszalności. Chodzi tu o anomalie w
 • budowie warg, języka, zgryzu lub podniebienia miękkiego lub twardego oraz o zbyt krótkie wędzidełko
 • jąkaniem, niepłynnością mowy
 • dyslalią (nieprawidłowa realizacja fonemów)
 • diagnozą i profilaktyką mowy osób pracujących głosem (dziennikarzy, księży, polityków, lekarzy, nauczycieli, studentów szkół aktorskich i dziennikarskich, biznesmenów, szkoleniowców, urzędników):
 • emisja głosu, dykcja, impostacja, praca z mikrofonem i przed kamerą
 • techniki oddychania, techniki relaksacyjne, techniki autoprezentacji