PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła studia na kierunku psychologii SWPS o specjalności społeczna psychologia kliniczna. Jest absolwentką studium terapii dzieci i młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii oraz studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki na SWPS. Odbyła roczny program rozwoju osobistego będący pierwszym etapem szkoły trenerów i terapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt. Obecnie jest w trakcie szkolenia z zakresu umiejętności terapeutycznych prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Ukończyła wiele kursów doskonalących w pracy z dziećmi i młodzieżą. Stale pogłębia swoje kwalifikacje poprzez udział w grupach superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, udział w wykładach, konferencjach naukowych, szkoleniach.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracuje terapeutycznie z pacjentami dziecięcymi i ich rodzicami na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym będącym filią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi oraz młodzieżą we współpracy z prywatnymi poradniami psychologicznymi m.in. Pracownią Psychologiczną Ego, Poradnią Strumień, Psychocentrum. Współpracuje z placówkami przedszkolnymi w charakterze psychologa-konsultanta.

ZAJMUJE SIĘ:

  • psychoedukacją dla rodziców w zakresie kształtowania rozumienia dziecka, jego potrzeb i możliwości (także w przypadku rodziców po otrzymanej diagnozie dziecka)
  • wsparciem psychologicznym w przypadku sytuacji kryzysowych i przeżytych trudnych doświadczeń
  • pracą terapeutyczną w podążaniu za potrzebami i emocjami pacjenta
  • pracą nad trudnościami w relacjach interpersonalnych i w dostosowaniu do norm społecznych (dot. również problemów z adaptacją i trudności w relacji rodzic-dziecko)
  • zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, psychosomatycznymi
  • Konsultuje dzieci w wieku 3–16 lat.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji ani diagnozą gotowości szkolnej.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym zapraszamy tylko rodziców.