SPECJALISTA PSYCHIATRA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2004 r., a tytuł specjalisty psychiatry uzyskał w 2011 r. Równocześnie w trakcje szkolenia specjalizacyjnego ukończył 4-letni kurs Terapii Zintegrowanej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz roczne Studium Profilaktyki uzależnień.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

W latach 2006-2008 pracował w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, a następnie w latach 2008-2012 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracę z Poradnią ProPsyche nawiązał w 2008 r.

ZAJMUJE SIĘ:

  • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
  • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
  • zaburzeniami zachowania, nastroju, urojeniowymi u osób w wieku podeszłym
  • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnymi (nerwicą natręctw)
  • zaburzeniami osobowości