SPECJALISTA PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 2004 roku. W latach 2006-2011 odbywała szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując jako lekarz rezydent w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyła w rocznym szkoleniu z zakresu terapii systemowej w IPiN oraz w licznych kursach z zakresu terapii behawioralno – poznawczej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Odbyła liczne staże kliniczne m.in. w Klinice Nerwic, Klinice Psychiatrii Dorosłych, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, poradni rehabilitacyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin w IPiN. W latach 2006-2010 roku współpracowała z UDSK w Białymstoku, gdzie przyjmowała młodych pacjentów w tamtejszej poradni zdrowia psychicznego, prowadziła diagnozę i leczenie dzieci w ramach Psychiatrycznego Oddziału Dziennego, a także konsultowała pacjentów z oddziałów pediatrycznych. Od 2011 roku przyjmuje dzieci i młodzież w dwóch warszawskich poradniach zdrowia psychicznego oraz opiekuje się podopiecznymi ośrodka wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Dodatkowo doświadczenie zawodowe zdobywa uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnym (nerwica natręctw)
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi
 • zaburzeniami zachowania i osobowości
 • zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym