SPECJALISTA PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2005 roku. W latach 2007-2013 odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W latach 2007-2011 brała udział w szkoleniu Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre uzyskując certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W latach 2009-2010 uczestniczyła w warsztatach z zastosowania metody EMDR w leczeniu traumy prowadzonych przez Uniwersytet w Birmingham i EMDR Europe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

W latach 2007 – 2011 współpracowała z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy prowadząc pacjentów w oddziale dziecięcym oraz pełniąc dyżury w izbie przyjęć szpitala w Józefowie. Odbyła liczne staże m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin oraz oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży), w Fundacji „Synapsis” oraz w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując od 2008 roku w warszawskich Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach. Współpracuje także z Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi, zespołem Tourette’a
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
 • mutyzmem wybiórczym
 • zespołem stresu pourazowego i zaburzeniami adaptacyjnymi