SPECJALISTA PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła specjalizację w zakresie psychiatrii dorosłych w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Duży nacisk kładzie na całościowe i humanistyczne podejście do pracy z pacjentem. Nie preferuje wyłącznie farmakoterapii (szczególnie u dzieci). Bliska jest jej teoria więzi Johna Bowlby’ego. Stawia na towarzyszenie w rozwoju i przezwyciężaniu kryzysów, trudności życiowych, stresów. Interesuje się tematem profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, wpływu przewlekłej traumy na rozwój człowieka, zaburzeń posttraumatycznych, problematyką dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych, DDD, DDA. Diagnozuje dzieci z mutyzmem wybiórczym, nieśmiałością, lękiem. Oferuje rozmowy psychoedukacyjne oraz terapeutyczne dotyczące bieżących problemów.

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • zaburzenia nastroju (depresja, ChAD)
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice, fobie)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzeniami psychotycznymi – schizofrenia
 • mutyzmem wybiórczym
 • odmową chodzenia do szkoły
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami zachowania
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • tikami, zespołem Tourette’a
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • upośledzeniami umysłowymi
 • zaburzeniami dysocjacyjnymi/konwersyjnymi