SPECJALISTA PSYCHIATRA

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2000 roku. Od 2005 do 2006 roku przebywał na stypendium naukowym na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego. W 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry. W lipcu 2012 roku odbył szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. W maju 2013 roku obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 2002 do 2013 roku pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii (w Szpitalu Bielańskim, oddział psychiatryczny, konsultacje psychiatryczne na oddziałach somatycznych, poradnia zdrowia psychicznego) w Warszawie. Od 2014 roku konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie. Od 2007 roku praktyka prywatna i konsultacje lekarskie w poradni ProPsyche.

ZAJMUJE SIĘ:

  • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
  • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnymi (nerwicą natręctw)
  • leczeniem zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
  • współwystępowaniem problemu alkoholowego i zaburzeń depresyjno-lękowych
  • zaburzeniami zachowania, nastroju, urojeniowymi u osób w wieku podeszłym
  • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

Konsultuje także w języku angielskim.