PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i Psychoterapia), gdzie uzyskała również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Odbywała roczny staż po doktoracie w Laboratorium Psychopatologii Rozwojowej na University of Houston w Stanach Zjednoczonych. Skończyła 4-letnie Studium Terapii Rodzin prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA oraz cykl szkoleń z terapii zabawą dzieci w DePelchin Children’s Center w Houston w Stanach Zjednoczonych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Psychiatrii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

ZAJMUJE SIĘ:

Diagnozą psychlogiczną oraz terapią indywidualną dzieci w zakresie takich problemów jak:

  • trudności w relacjach z rówieśnikami
  • nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości
  • zaburzenia lękowe, depresja
  • mutyzm wybiórczy
  • trudności w koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność (ADHD)
  • zachowania opozycyjne, buntownicze, agresywne
  • podejrzenie całościowych zaburzeń rozwoju (diagnoza autyzmu u dzieci od 2 roku życia we współpracy z lekarzem psychiatrą)

Pomocą psychologczną dla rodziców oraz rodzin w zakresie:

  • trudności wychowawczych rodziców oraz problemów w relacjach rodzice-dzieci
  • wsparcia rodzin z dziećmi zmagających się z sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w rodzinie

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 3–16 lat.

Prowadzi konsultacje w języku angielskim.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji oraz diagnozą gotowości szkolnej.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.