PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka. Tam też uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Posiada Certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (specjalność problemy kliniczno-edukacyjne) wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. Prowadzi praktykę kliniczną w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, którego jest kierownikiem.

ZAJMUJE SIĘ:

  • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
  • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi związanymi z problemami z koncentracją i emocjami
  • niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki
  • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami lękowymi
  • Konsultuje dzieci w wieku 6–12 lat.

Nie zajmuje się trudnościami wychowawczymi związanymi z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.