KOORDYNATOR ZESPOŁU

Umów wizytę
 

Armen Mekhakyan jest psychologiem, coachem i mediatorem korporacyjnym. Prowadzi sesje executive coachingu dla prezesów i menadżerów wyższego szczebla. Od 2014 jest coachem dla kadry zarządzającej w Citi Banku. Wiedzę i umiejętności zdobywał w Gyumri State Pedagogical na Wydziale Stosunków Międzykulturowych UW oraz w Polskim Instytucie NLP. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspiera ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym od 2004 roku. W jego portfolio zawodowym można znaleźć projekty związane z komunikacją, wizerunkiem oraz obsługą klienta. Pracuje zarówno z organizacjami, jak i osobami indywidualnymi, proponuje wsparcie na polach takich, jak transformacja, integracja różnic w kontekście zmiany, tworzenie harmonii w sytuacjach zagrożenia konfliktem, tworzenie spójnego wizerunku jako narzędzia komunikacji.

Jest twórcą coachingu wizerunku, mediacji konfliktów wewnętrznych i pomysłodawcą projekt ProPsyche Biznes. W pracy jest szczególnie zaangażowany w kwestie międzykulturowości oraz wspierania procesów adaptacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem jego działań na rzecz międzykulturowości jest fundacja Evoluo założona, aby motywować i wspierać osoby obdarzone talentami oraz potencjałem, które z różnych względów napotykają na trudności w pełnym ich wykorzystaniu.