Za sytuację kryzysową należy uznać pojawiające się incydentalnie i niespodziewanie okoliczności, które doprowadzają do nieprzewidzianej zmiany w znanym nam układzie. Ważne, by w takiej chwili prawidłowo rozpoznać sytuację i jak najszybciej zareagować na nią pod kontrolą specjalisty w tej dziedzinie.

ŹRÓDŁA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ZDARZENIA LOSOWE: Sytuacje narażenia życia lub zdrowia w pracy:

 • napady na bank
 • wypadki w miejscu pracy, obrażenia ciała
 • wypadki komunikacyjne pracownika lub rodziny
 • poważne choroby somatyczne (nowotworowe, przewlekłe itp.) w konsekwencji oddziałujące na miejsce pracy
 • samobójstwo pracownika, lub bliskich pracownika

KONFLIKTY W MIEJSCU PRACY

METODA POMOCY

 • interwencja kryzysowa indywidualna i grupowa
 • konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe
 • doradztwo psychologiczne
 • mediacje w sytuacjach konfliktu w miejscu pracy
 • szybkie i dodatkowe wsparcie telefoniczne

POSTĘPOWANIE

W przypadku wystąpienia sytuacji noszącej znamiona kryzysowej, prosimy o kontakt z Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche w celu ustalenia optymalnego planu działania.

Obszary wymagające określenia dla skrócenia ścieżki pomocy:

 • CZAS (pomoc natychmiastowa, z odroczeniem, planowo, jak długo)
 • MIEJSCE (na terenie firmy, w siedzibie ProPsyche, inne wskazane miejsce)
 • FORMA (pomoc indywidualna lub grupowa)
 • SPOSÓB (interwencja, konsultacja, doradztwo, mediacje, coaching

Usługi mogą być oferowane jako dopasowany do konkretnych potrzeb pakiet dla firm.
Wówczas, w razie zaistnienia sytuacji noszącej znamiona kryzysowej, wystarczy skontaktować się bezpośrednio ze wskazanym w umowie konsultantem.