Centrum Psychologii i Psychiatrii rozpoczęło w 2015 roku nowe przedsięwzięcie mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy i psychologów klinicznych pod nazwą ProPsyche EDU.

Centrum ProPsyche EDU zostało zarejestrowane w Izbach Lekarskich jako Podyplomowy Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Lekarzy, co skutkuje możliwością uzyskania punktów edukacyjnych za udział w organizowanych szkoleniach.

CELE PROJEKTU:

  1. Ułatwienie lekarzom dostępu do wiedzy medycznej – cykliczne szkolenia na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego
  2. Skoncentrowanie na dostępie do wiedzy o walorach praktycznych, niezbędnej lekarzowi każdego dnia w jego miejscu pracy
  3. W konsekwencji uzyskanie poprawy efektywności pracy lekarza
  4. Ciekawa i przydatna tematyka szkoleń
  5. Poszerzanie wiedzy z innych dziedzin medycyny

SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Nad całością projektu czuwa Rada Naukowa ProPsyche EDU.
  2. Spotkania dla lekarzy odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca od września do czerwca każdego roku w godzinach 10.00 – 12.00 w Poradni ProPsyche przy ul. Dygasińskiego 18 w Warszawie
  3. Spotkania dla psychologów odbywają się w ostatnią sobotę co drugiego miesiąca od września do czerwca każdego roku w godzinach 9.30 – 11.00 w Poradni ProPsyche przy ul. Dygasińskiego 18 w Warszawie
  4. Forma spotkań: warsztaty, wykłady, seminaria, konsylia
  5. Szkolenia adresujemy do lekarzy, lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów

Serdecznie zapraszamy!

Zespół ProPsyche EDU