Płatności

W tytule przelewu prosimy umieścić:
Imię i Nazwisko, datę wizyty, nazwisko specjalisty oraz adres placówki.

ProPsyche Allenort sp. z o.o.
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
Pekao S.A  88 1240 6218 1111 0010 8277 4348

Dane rejestracyjne

ProPsyche Allenort sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
NIP: 525-27-49-450
REGON: 380079837

Dane kontaktowe

  ul. Dygasińskiego 18; 01-603 Warszawa
  poniedziałek – piątek 08:30 – 21:00
  sobota 09:00 – 15:00


  tel. 22/833 51 97
  tel. 22/839 60 60
  tel. kom. 601 310 734
  tel. kom. 601 917 779
 propsyche@allenort.com

Formularz kontaktowy