• KONSULTACJE SPECJALISTÓW DLA DOROSŁYCH

  Wizyta konsultacyjna u lekarza psychiatry 45 min. 180,- zł.
  Wizyta ekspresowa u lekarza psychiatry* 15 min. 70,- zł.
  Wizyta konsultacyjna u psychologa 50 min. 130,- zł.
  Psychoterapia indywidualna (płatność za pięć sesji z góry*) 50 min. 118,- zł.
  Konsultacja psychologiczna/psychoterapia par lub rodzin 90 min. 250,-zł.
  Konsultacja neuropsychologa (pierwsza wizyta) 90 min. 320,- zł.
  Kolejna konsultacyjna u neuropsychologa 45 min. 160,- zł.
  Konsultacja indywidualna u seksuologa (psychologa) 50min. 150,-zł.
  Konsultacja małżeństw i par u seksuologa (psychologa) 100 min. 300,- zł.
  Konsultacja z psychodietetykiem 50 min. 150,- zł.
  Mediacje rodzinne 90 min. 250,- zł.
  Trening relaksacyjny indywidualny 50 min. 130,- zł.
  Pomoc w wyborze lub zmianie zawodu 60min. 200,- zł.
  Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych                              60min. 200,- zł.
  Przygotowanie do rozmów negocjacyjnych 60min. 250,- zł.

  WIZYTA LEKARSKA + ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

  dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 45 min. 240,- zł.
  do uzyskania pozwolenia na broń 45 min. 240,- zł.
  do uzyskania licencji detektywa 45 min. 240,- zł.

  OPINIE I ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

  Opinie wystawiane są najpóźniej miesiąc po ostatniej wizycie

  Wystawienie opinii lekarskiej lub psychologicznej 1 szt. 150,- zł.
  Wystawienie zaświadczenia lekarskiego lub psychologicznego 1 szt. 40,- zł.
  Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach 1 szt. 40,- zł.

  TESTY

  Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min. 300,- zł.
  Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min. 280,- zł.

  GRUPY TERAPEUTYCZNE I ZAJĘCIA GRUPOWE

  Trening relaksacyjny całość/      500,-zł
  Kurs Mindfulness MBCT/ MBSR całość/    1100,-zł
  Grupa Terapeutyczna spotkanie/ 80,-zł

  USŁUGI DODATKOWE

  Fototerapia 30 min 30,- zł.
  Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,40 zł.
  Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 50% stawki

  Płatności

  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  Imię i Nazwisko, datę wizyty, nazwisko specjalisty oraz adres placówki.

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  Pekao S.A  88 1240 6218 1111 0010 8277 4348

  Dane rejestracyjne

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  NIP: 525-27-49-450
  REGON: 380079837

  * Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wyganiamy Ministerstwa Zdrowia leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym badaniu pacjenta. Takie też jest stanowisko NFZ, który kontrolując prawidłowość wystawiania recept nakłada kary na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej.
  Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu.
  Uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, który brzmi: „Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby”.

  Dostosowując się do powyższych wymagań informujemy, że lekarze poradni ProPsyche wystawiają recepty wyłącznie na wizytach lekarskich.
  Lekarz w czasie wizyty ustala termin następnej wizyty kontrolnej i wypisuje na receptach liczbę leków wystarczającą do kolejnej standardowej wizyty u psychiatry.

  Wizyta ekspresowa nie jest normą opieki psychiatrycznej, nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia leczenia.Służy jedynie zagwarantowaniu ciągłości kuracji w sytuacjach awaryjnych, losowych (przeterminowanie recepty, choroba lekarza prowadzącego lub pacjenta itp.).

  Umówienie wizyty ekspresowej jest możliwe w przypadku pacjentów będących w stabilnym i dobrym stanie psychicznym. Pacjenci z pogorszeniem stanu psychicznego proszeni są o zapisanie się na wizytę standardową.

  Wizyta ekspresowa jest usługą dodatkową, nieobjętą abonamentem Medicover. Wizyty ekspresowe odbywają się poza podstawowym grafikiem lekarzy, dlatego uprzejmie prosimy o informowanie pracowników recepcji z jakiego rodzaju wizyty chcą Państwo skorzystać w momencie umawiania się na wizytę.

  WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

  W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta. WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


  Dla pacjentów Medicover pierwsze trzy wizyty w roku abonementowym łącznie u psychiatry i psychologa są bezpłatne (chyba, że szczegóły umowy klienta z ubezpieczycielem stanowią inaczej). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż rok abonamentowy to 12 kolejnych miesięcy od momentu podpisania umowy z ubiezpieczycielem i nie zawsze pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

   

 • Lekarz psychiatra

  Konsultacja u lekarza psychiatry 60 min. 190,00 zł dotychczas 45 min.
  Konsultacja kontrolna u lekarza psychiatry 30 min. 160,00 zł
  Konsultacja ekspresowa u lekarza psychiatry 15 min. 100,00 zł po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym
  Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii w trakcie specjalizacji 60 min. 180,00 zł dotychczas 45 min.
  Konsultacja kontrolna u lekarza rezydenta psychiatrii
  w trakcie specjalizacji
  30 min. 160,00 zł dotychczas 45 min.
  Pakiet konsultacji kontrolnych u lekarza psychiatry
  (6 wizyt w roku w cenie 5)
  30 min. 850,00 zł do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy
  Konsultacja psychiatry do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 60 min. 280,00 zł dotychczas 45 min.
  Konsultacja psychiatry do uzyskania pozwolenia na broń 60 min. 280,00 zł dotychczas 45 min.
  Konsultacja psychiatry do uzyskania licencji detektywa 60 min. 280,00 zł dotychczas 45 min.
  Wizyta domowa 60 min. 400,00 zł

  WYSOKOSPECJALISTYCZNE KOSNULTACJE LEKARZA PSYCHIATRY

  Konsultacja u profesora psychiatrii Allenort 60 min. 400,00 zł
  Konsultacja kontrolna u profesora psychiatrii Allenort 30 min. 350,00 zł
  Konsultacje u wybranych lekarzy liderów psychiatrii Allenort do 60 min. 350,00 zł
  Konsultacja lekarza psychiatry w poradni leczenia bezsenności do 60 min. 250,00 zł
  Psychoterapia w poradni leczenia bezsenności 50 min. 160,00 zł

  PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA

  Konsultacja u psychologa 50 min. 140,00 zł
  Psychoterapia u certyfikowanego psychoterapeuty 50 min. 140,00 zł
  Psychoterapia u psychoterapeuty
  w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego
  50 min. 130,00 zł
  Pakiet psychoterapeutyczny  (płatność za pięć sesji z góry) 50 min. 650,00 zł wizyt nie można odwołać ani przesunąć
  Pakiet wizyt psychologicznych (10 wizyt w roku w cenie 8) 50 min. 1 200,00 zł do wykorzystania w ciągu
  12 miesięcy
  Psychoterapia par lub rodzin 90 min. 260,00 zł płatność dzień przed sesją
  Mediacje 90 min. 260,00 zł
  Wizyta domowa 60 min. 350,00 zł

  NEUROPSYCHOLOG / NEUROLOG / ENDOKRYNOLOG

  Pierwsza konsultacja u neuropsychologa 90 min. 320,00 zł
  Kolejna konsultacja u neuropsychologa 45 min. 160,00 zł
  Konsultacja u neurologa 20 min. 160,00 zł
  Konsultacja  u endokrynologa 20 min. 160,00 zł
  Konsultacja u profesora neurochirurgii 30 min. 400,00 zł

  SEKSUOLOG (psycholog)

  Konsultacja indywidualna u seksuologa 50min. 160,00 zł
  Konsultacja par u seksuologa 90min. 300,00 zł

  PSYCHODIETETYK

  Konsultacja z psychodietetykiem 50min. 150,00 zł

  DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

  Pomoc w wyborze lub zmianie zawodu 60min. 200,00 zł
  Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych 60min. 200,00 zł
  Przygotowanie do rozmów negocjacyjnych 60min. 250,00 zł

  COACHING

  Pierwsze spotkanie 90min. 350,00 zł
  Pakiet 5 wizyt 90min. 280,00 zł

  GRUPY / ZAJĘCIA

  Trening relaksacyjny indywidualny 50min. 150,00 zł
  Trening relaksacyjny grupowy całość 500,00 zł
  Trening Mindfulness całość 1 100,00 zł
  Grupa terapeutyczna 1 spotkanie 90,00 zł

  TESTY

  Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min. 300,00 zł
  Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min. 300,00 zł

  OPINIE I ZAŚWIADCZENIA

  Opinia lekarska lub psychologiczna 1 szt. do 300,- zł cena ustalana indywidulanie
  Zaświadczenie lekarskie poza wizytą 1 szt. 50,00 zł
  Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą 1 szt. 50,00 zł
  Zaświadczenie administracyjne o liczbie odbytych wizyt 1 szt. 50,00 zł

  POZOSTAŁE USŁUGI

  Fototerapia 30 min. 40,00 zł
  Wystawienie recepty poza wizytą 1 szt. 70,00 zł
  Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 str. 0,40 zł
  Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 50% 50% stawki za wizytę

  * Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wyganiamy Ministerstwa Zdrowia leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym badaniu pacjenta. Takie też jest stanowisko NFZ, który kontrolując prawidłowość wystawiania recept nakłada kary na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej.
  Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu.
  Uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, który brzmi: „Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby”.

  Dostosowując się do powyższych wymagań informujemy, że lekarze poradni ProPsyche wystawiają recepty wyłącznie na wizytach lekarskich.
  Lekarz w czasie wizyty ustala termin następnej wizyty kontrolnej i wypisuje na receptach liczbę leków wystarczającą do kolejnej standardowej wizyty u psychiatry.

  Wizyta ekspresowa nie jest normą opieki psychiatrycznej, nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia leczenia.Służy jedynie zagwarantowaniu ciągłości kuracji w sytuacjach awaryjnych, losowych (przeterminowanie recepty, choroba lekarza prowadzącego lub pacjenta itp.).

  Umówienie wizyty ekspresowej jest możliwe w przypadku pacjentów będących w stabilnym i dobrym stanie psychicznym. Pacjenci z pogorszeniem stanu psychicznego proszeni są o zapisanie się na wizytę standardową.

  Wizyta ekspresowa jest usługą dodatkową, nieobjętą abonamentem Medicover. Wizyty ekspresowe odbywają się poza podstawowym grafikiem lekarzy, dlatego uprzejmie prosimy o informowanie pracowników recepcji z jakiego rodzaju wizyty chcą Państwo skorzystać w momencie umawiania się na wizytę.

  WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

  W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta. WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


  Dla pacjentów Medicover pierwsze trzy wizyty w roku abonementowym łącznie u psychiatry i psychologa są bezpłatne (chyba, że szczegóły umowy klienta z ubezpieczycielem stanowią inaczej). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż rok abonamentowy to 12 kolejnych miesięcy od momentu podpisania umowy z ubiezpieczycielem i nie zawsze pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

 • KONSULTACJE SPECJALISTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  Wizyta konsultacyjna u lekarza psychiatry dziecięcego 45 min. 180,- zł.
  Wizyta konsultacyjna u psychologa dziecięcego 50 min. 130,- zł.
  Psychoterapia indywidualna (płatność za pięć sesji z góry*) 50 min. 118,- zł.
  Konsultacja neuropsychologa dziecięcego 90 min. 280,- zł.
  Konsultacja neuropsychologa dziecięcego 45 min. 150,- zł.
  Psychoterapia rodzinna lub par u psychologa 90 min. 250,- zł.
  Logopeda dziecięcy konsultacja 30 min. 90,- zł.
  Terapia logopedyczna (płatność za pięć sesji z góry*) 30 min 80,- zł.
  Terapia pedagogiczna indywidulana 50 min. 90,- zł.
  Terapia pedagogiczna dla 2 dzieci 50 min. 70,- zł.
  Mediacje rodzinne 90 min. 250,- zł.

  WIZYTY DOMOWE

  Wizyta domowa lekarza psychiatry dziecięcego 60 min. 400,- zł.
  Wizyta domowa psychologa dziecięcego 60 min. 300,- zł.

  TESTY

  Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min. 280,- zł
  Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min. 300,- zł
  Test Ados-2 (badanie diagnostyczne  +  zaświadczenie, bez spotkania podsumowującego) 500,- zł
  Test Ados-2 (badanie diagnostyczne + zaświadczenie, ze spotkaniem podsumowującym) 600,- zł

  GRUPY TERAPEUTYCZNE

  Trening Umiejętności Społecznych 1000,- zł

  OPINIE, ZAŚWIADCZENIA i ORZECZENIA LEKARSKIE

  Opinie wystawiane są w ciągu 2 tygodni od zamówienia

  Wystawienie opinii lekarskiej lub psychologicznej 1 szt. 150,- zł.
  Wypis z dokumentacji i opinia psychologiczna do sądu 1 szt. 200,- zł.
  Wystawienie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą 1 szt. 40,- zł.
  Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach 1 szt. 40,- zł.

  WIZYTA LEKARSKA + ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

  dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 45 min. 240,- zł.
  do uzyskania pozwolenia na broń 45 min. 240,- zł.
  do uzyskania licencji detektywa 45 min. 240,- zł.

  OPINIE I ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

  Opinie wystawiane są najpóźniej miesiąc po ostatniej wizycie

  Wystawienie opinii lekarskiej lub psychologicznej 1 szt. 150,- zł.
  Wystawienie zaświadczenia lekarskiego lub psychologicznego 1 szt. 40,- zł.
  Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach 1 szt. 40,- zł.
  Wizyta lekarska + zaświadczenie o stanie zdrowia dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 1 szt. 240,- zł.

  USŁUGI DODATKOWE

  Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,40 zł.
  Wypisanie recepty bez wizyty  40,- zł.
  Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 50% stawki

  Płatności

  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  Imię i Nazwisko, datę wizyty, nazwisko specjalisty oraz adres placówki.

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  Pekao S.A  88 1240 6218 1111 0010 8277 4348

  Dane rejestracyjne

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  NIP: 525-27-49-450
  REGON: 380079837

  WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

  W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta. WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


  Dla pacjentów Medicover pierwsze trzy wizyty w roku abonementowym łącznie u psychiatry i psychologa są bezpłatne (chyba, że szczegóły umowy klienta z ubezpieczycielem stanowią inaczej). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż rok abonamentowy to 12 kolejnych miesięcy od momentu podpisania umowy z ubiezpieczycielem i nie zawsze pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

 • LEKARZ PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

  Konsultacja u lekarza psychiatry dziecięcego 45 min.               220,00 zł
  Konsultacja kontrolna u lekarza psychiatry dziecięcego 30 min.               200,00 zł
  Konsultacja ekspresowa (receptowa) u lekarza psychiatry dziecięcego 15 min.               100,00 zł
  Wizyta domowa 60 min.               500,00 zł

  PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

  Konsultacja u psychologa 50 min.               140,00 zł
  Konsultacja diagnostyczna u psychologa dziecięcego 50 min.          160,00 zł
  Pakiet psychoterapeutyczny (płatność za pięć sesji z góry) 50 min.               650,00 zł
  Psychoterapia par lub rodzin 90 min.               260,00 zł
  Mediacje rodzinne 90 min.               260,00 zł
  Wizyta domowa 60 min.               300,00 zł

  NEUROPSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

  Pierwsza konsultacja u neuropsychologa 90 min.               300,00 zł
  Kolejna konsultacja u neuropsychologa 45 min.               160,00 zł

  LOGOPEDA

  Konsultacja indywidualna dziecięca 30min.                 90,00 zł
  Konsultacja indywidualna dorosłych 30min.               100,00 zł
  Pakiet terapeutyczny dla dzieci (płatność za pięć sesji z góry) 30min.               400,00 zł

  GRUPY / ZAJĘCIA

  Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci całość           1 000,00 zł
  Trening Mindfulness dla młodzieży całość           1 100,00 zł

  TESTY

  Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min.               300,00 zł
  Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min.               300,00 zł
  Test Ados-2 (badanie diagnostyczne+ zaświadczenie, bez spotkania podsumowującego) całość               500,00 zł
  Test Ados-2 (badanie diagnostyczne+ zaświadczenie + spotkanie podsumowujące) całość               600,00 zł

  OPINIE I ZAŚWIADCZENIA

  Opinia lekarska lub psychologiczna 1 szt.               150,00 zł
  Opinia lekarska lub psychologiczna do sądu w sprawie rozwodowej 1 szt.               250,00 zł
  Zaświadczenie lekarskie poza wizytą 1 szt.                 50,00 zł
  Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą 1 szt.                 50,00 zł
  Zaświadczenie administracyjne o liczbie odbytych wizyt 1 szt.                 50,00 zł

  POZOSTAŁE USŁUGI

  Wystawienie recepty poza wizytą 1 str.                 50,00 zł
  Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 str.                    0,40 zł
  Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 50%

  Płatności

  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  Imię i Nazwisko, datę wizyty, nazwisko specjalisty oraz adres placówki.

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  Pekao S.A  88 1240 6218 1111 0010 8277 4348

  Dane rejestracyjne

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  NIP: 525-27-49-450
  REGON: 380079837

  WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

  W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta. WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


  Dla pacjentów Medicover pierwsze trzy wizyty w roku abonementowym łącznie u psychiatry i psychologa są bezpłatne (chyba, że szczegóły umowy klienta z ubezpieczycielem stanowią inaczej). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż rok abonamentowy to 12 kolejnych miesięcy od momentu podpisania umowy z ubiezpieczycielem i nie zawsze pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

 • Sesje coachingu indywidualnego

  Pierwsze spotkanie 90 min. –  350,-zł
  Pakiet 5 spotkań 60 min. – 280,-zł
  Pakiet 10 spotkań 60 min. – 220,-zł
  Pakiet powyżej 10 spotkań 60 min. – 200,-zł

  Sesje coachingu dla firm

  executive coaching 60 min. – 2000,-zł
  szkolenia dla firmy ustalenia indywidualne

  SYTUACJE KRYZYSOWE

  pomoc indywidualna 60 min. – 300,-zł + koszty dojazdu
  pomoc grupie 5 osób 60 min. –  600,-zł + koszty dojazdu
  Inne sytuacje – ustalane indywidualnie

  MEDIACJE

  pierwsze spotkanie do 120 min. – 300,-zł.
  pakiet 5 spotkań 60 min. – 210,-zł

  KONSULTACJE DODATKOWE

  Pomoc w wyborze lub zmianie zawodu 60min. /  200 zł
  Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych 60min. /  200 zł
  Przygotowanie do rozmów negocjacyjnych 60min. /  250 zł

   

  Płatności

  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  Imię i Nazwisko, datę wizyty, nazwisko specjalisty oraz adres placówki.

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  Pekao S.A  88 1240 6218 1111 0010 8277 4348

   

  Dane rejestracyjne

  ProPsyche Allenort sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
  NIP: 525-27-49-450
  REGON: 380079837

  WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

  W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta. WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.