ProPsyche zaprasza na grupę psychoterapeutyczną, która przeznaczona dla osób pragnących poprawić swoje związki, relacje z rodziną, kontakty towarzyskie, relacje w pracy.

JAK DZIAŁA GRUPA

Uczestnicy grupy, w atmosferze zaufania i dyskrecji, dzielą się swoimi przeżyciami oraz komunikują się z innymi uczestnikami i terapeutą w sposób podobny do tego, w jaki wchodzą w relacje w swoim życiu. Dzięki temu w bezpiecznych warunkach dowiadują się, jakie reakcje wzbudzają u innych, oraz mają szansę świadomie przeżyć i przeanalizować swoje uczucia w różnych typach interakcji. Mogą rozpoznać zachowania, na które inni reagują w niepożądany albo zaskakujący sposób, a przez to zobaczyć, jak sami wpływają na swoje otoczenie i samopoczucie. Mogą też poeksperymentować z nowymi sposobami komunikacji oraz reagowania na komunikaty od innych. To doświadczenie prowadzi do zwiększenia odpowiedzialności, sprawczości i możliwości wyboru. Udział w grupie pozwala zatem zmienić utrwalone wzorce na nowe, świadome strategie, umożliwiające autentyczny rozwój i tworzenie satysfkacjonujących związków.

WSKAZANIA

Grupa terapeutyczna jest zalecaną formą pomocy w przypadku:

– powtarzających się trudności w bliskich związkach
– poczucia niezrozumienia, wyobcowania, bycia pomijanym
– obawy przed oceną w interakcjach
– nadmiernej samodzielności prowadzącej do izolacji
– impulsywności, wybuchowości
– unikania konfrontacji
– bezradności w sytuacjach przekraczania granic
– obaw przed komunikowaniem prawdziwych myśli i uczuć
– częstego „strzelania fochów”
– poczucia winy, wstydu i lęku w relacjach
– podważania własnych osiągnięć i skupiania się na porażkach.

TERMIN

częstotliwość: raz w tygodniu 1h 45 min

termin: poniedziałki o 18.30 od 23 października 2017 r.

czas trwania: 9 miesięcy jako pełny cykl

kwalifikacja: konsultacja indywidualna poprzedzająca decyzję, że grupa będzie optymalną formą pomocy

cena: 80 zł za jedno spotkanie, płatne za 1 miesiąc z góry zgodnie z liczbą poniedziałków w danym miesiącu

ROLA TERAPEUTY

Terapeuta dba o to, aby grupa była optymalnym środowiskiem zmiany: umożliwiała doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć oraz wspierała szczerość, akceptację, odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Ustala reguły i normy grupy oraz nadaje tempo i rytm pracy.

PROWADZĄCA

Joanna Stryjczyk (więcej informacji)

Zapisz się na listę osób zainteresowanych!
poradnia@propsyche.pl

ZGŁOSZENIA NA KURS I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Recepcja Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18
kontakt: tel. (22) 839 60 60, kom. 601 917 779 lub 601 310 734
poradnia@propsyche.pl