Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zapraszamy w sobotę, 21 października na bezpłatne konsultacje mediacyjne!
Wymagany zapis tel. 22 839 60 60.

CZYM JEST MEDIACJA RODZINNA?

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, uczestnicy mediacji w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania.

Daje możliwość rozmowy o problemach i konkretach w neutralnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wpływu na jej wynik. W przypadku gdy w konflikt dorosłych uwikłane jest dziecko (sytuacja rozwodowa), chroni je i pozwala skoncentrować się rodzicom na jego potrzebach. Umożliwia otwartą i szczerą komunikację budując wzajemne zrozumienie i dając szansę na zachowanie wzajemnego szacunku.

ZASTOSOWANIE MEDIACJI

 • Konflikty:
   • małżeńskie/partnerskie
   • około-rozwodowe związane z opieką nad dziećmi, podziałem majątku po rozwodzie
   • rodzicielskie
   • międzypokoleniowe

ZALETY MEDIACJI

 • poszukiwanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu
 • samodzielne rozwiązania zamiast narzuconego przez sąd
 • oszczędność czasu
 • w przypadku konfliktu związanego z rozwodem utrzymanie relacji rodzice – dziecko
 • ochrona dziecka przed uwikłaniem w konflikt dorosłych, pozwalająca rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach
 • bezstronność mediatora (wobec stron) i neutralność (wobec rozwiązań)
 • poufność
 • umożliwienie otwartej, szczerej komunikacji między uczestnikami mediacji
 • sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości

Więcej informacji o mediacjach tutaj

Zapisy! W celu umówienia bezpłatnej mediacji 21 października prosimy o kontakt:

Recepcja Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18
kontakt: tel. (22) 839 60 60, kom. 601 917 779 lub 601 310 734
poradnia@propsyche.pl