ProPsyche zaprasza na grupę psychoterapeutyczną, która przeznaczona dla osób pragnących poprawić swoje związki, relacje z rodziną, kontakty towarzyskie, relacje w pracy.

Listopad jest miesiącem otwartym dla osób pragnących dołączyć do grupy terapeutycznej! Zapraszamy na konsultację wstępną!

JAK DZIAŁA GRUPA

Uczestnicy grupy, w atmosferze zaufania i dyskrecji, dzielą się swoimi przeżyciami oraz komunikują się z innymi uczestnikami i terapeutą w sposób podobny do tego, w jaki wchodzą w relacje w swoim życiu. Dzięki temu w bezpiecznych warunkach dowiadują się, jakie reakcje wzbudzają u innych, oraz mają szansę świadomie przeżyć i przeanalizować swoje uczucia w różnych typach interakcji. Mogą rozpoznać zachowania, na które inni reagują w niepożądany albo zaskakujący sposób, a przez to zobaczyć, jak sami wpływają na swoje otoczenie i samopoczucie. Mogą też poeksperymentować z nowymi sposobami komunikacji oraz reagowania na komunikaty od innych. To doświadczenie prowadzi do zwiększenia odpowiedzialności, sprawczości i możliwości wyboru. Udział w grupie pozwala zatem zmienić utrwalone wzorce na nowe, świadome strategie, umożliwiające autentyczny rozwój i tworzenie satysfkacjonujących związków.

WSKAZANIA

Grupa terapeutyczna jest zalecaną formą pomocy w przypadku:

– powtarzających się trudności w bliskich związkach
– poczucia niezrozumienia, wyobcowania, bycia pomijanym
– obawy przed oceną w interakcjach
– nadmiernej samodzielności prowadzącej do izolacji
– impulsywności, wybuchowości
– unikania konfrontacji
– bezradności w sytuacjach przekraczania granic
– obaw przed komunikowaniem prawdziwych myśli i uczuć
– częstego „strzelania fochów”
– poczucia winy, wstydu i lęku w relacjach
– podważania własnych osiągnięć i skupiania się na porażkach.

TERMIN

Aktualnie prowadzimy zapisy osób chętnych na grupę, która startuje 23 października!

Listopad jest miesiącem otwartym dla osób pragnących dołączyć do grupy terapeutycznej! Zapraszamy na konsultację wstępną!

częstotliwość: raz w tygodniu 1h 45 min

termin: poniedziałki o 18.30 od 23 października 2017 r.

czas trwania: 9 miesięcy jako pełny cykl

kwalifikacja: konsultacja indywidualna poprzedzająca decyzję, że grupa będzie optymalną formą pomocy

cena: 80 zł za jedno spotkanie, płatne za 1 miesiąc z góry zgodnie z liczbą poniedziałków w danym miesiącu

ROLA TERAPEUTY

Terapeuta dba o to, aby grupa była optymalnym środowiskiem zmiany: umożliwiała doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć oraz wspierała szczerość, akceptację, odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Ustala reguły i normy grupy oraz nadaje tempo i rytm pracy.

PROWADZĄCA

Joanna Stryjczyk (więcej informacji)

Zapisz się na listę osób zainteresowanych!
poradnia@propsyche.pl

ZGŁOSZENIA NA KURS I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Recepcja Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18
kontakt: tel. (22) 839 60 60, kom. 601 917 779 lub 601 310 734
poradnia@propsyche.pl