Zapraszamy do zapoznania się z programem leczenia dla osób z zaburzeniami snu w Poradni Leczenia Bezsenności Psychomedica Allenort.

Bezsenność jest najczęstszym zaburzeniem snu i jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Jej rozpowszechnienie w populacji ogólnej wynosi około 10%. Bezsenność często współwystępuje z innymi zaburzeniami, najczęściej depresyjnymi i lękowymi oraz utrzymuje się pomimo ich adekwatnego leczenia.

W ostatnich latach zmieniło się podejście do leczenia bezsenności i według Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem pierwszoplanową metodą leczenia jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (CBT-I). Terapia powinna być zastosowana u każdego pacjenta zmagającego się z tą chorobą, jest ograniczona w czasie i skuteczna w 70-80% przypadków. Wkrótce te zalecenia wejdą do polskich standardów medycyny snu.

W Psychomedica Allenort prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenia bezsenności. Przed pierwszą wizytą w Poradni Leczenia Bezsenności pacjent proszony jest o wypełnienie dziennika snu, który powinien być prowadzony przez 1, a najlepiej przez 2 tygodnie. Ponadto proszony jest, jeśli to możliwe, o dostarczenie wypełnionej Ateńskiej Skali Bezsenności (AIS) oraz Skali Depresji Becka (BDI). Podczas pierwszej konsultacji lekarz medycyny snu postawi diagnozę zaburzeń snu i zaproponuje odpowiednie leczenie. Pacjent dostanie wskazówki dotyczące wprowadzenia elementów CBT-I, a jeśli to będzie konieczne, otrzyma propozycję uczestniczenia w sesjach CBT-I. Terapia jest prowadzona w formie indywidualnej, obejmuje 5 spotkań po 50 min.

Konsultacje prowadzą lekarze specjalizujący się w medycynie snu:

  • dr n. med. Ewa Walacik-Ufnal
  • dr n. med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj
  • dr n. med. Dariusz Wasilewski

Terapię poznawczo-behawioralną prowadzi:

  • dr n. med. Ewa Walacik-Ufnal.

Zapraszamy do Poradni Leczenia Bezsenności Psychomedica Allenort, ul. Nabielaka 6 lok.2,  dane kontaktowe:  tel. 22 840 64 75,  tel. kom. 509 900 553  oraz  psychomedica@psychomedica.pl

Link do strony poradni:  http://psychomedica.pl/

Serdecznie rekomendujemy,
Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche – Kliniki Terapii Allenort