Z przyjemnością informujemy o możliwości zapisania się na MUZYKOTERAPIĘ w naszym Centrum ProPsyche ul. Dygasińskiego 18.
Zapraszamy na muzykoterapię indywidualną z psychologiem, muzykoterapeutą mgr Agnieszką Gutfeld.

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia jest to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki lub jej elementów w procesie zaprojektowanym w celu ułatwienia komunikacji, uczenia się mobilizacji, ekspresji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki tak, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra i interpersonalną, a w konsekwencji lepszą jakość życia.

JAK DZIAŁA MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia dzieli się na formę bierną (relaksację) oraz formę aktywną.

Relaksacja jest jedną z metod muzykoterapii biernej, polegająca na obniżeniu napięcia psychofizycznego oraz na wzbudzeniu pożądanych uczuć, emocji oraz nastrojów za pomocą odpowiednio dobranej muzyki oraz słów i sugestii.

W odróżnieniu od relaksacji muzykoterapia aktywna, ma działanie psychoterapeutyczne oraz zakłada kontakt werbalny z pacjentem podczas sesji. Muzyka czy bodźce dźwiękowe, stosowane podczas sesji mają za zadanie wzbudzić u pacjenta emocje, przywołać wspomnienia i ważne dla niego przeżycia, które następnie są analizowane i omawiane z pacjentem.

Muzykoterapia dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, dającym szybki dostęp do emocji oraz do podświadomych schematów, skryptów, które kierują życiem.  Dopiero wówczas, kiedy dotrze się do zalążka zewnętrznych problemów, można pracować nad nimi świadomie z podejściem pełnym zrozumienia i współczucia doświadczając zmian w tu i teraz.

DLA KOGO

  • chorującym przewlekle oraz psychosomatycznie
  • cierpiącym z powodu depresji, stresu, lęku, niepokoju,  bólu
  • z niskim poczuciem własnej wartości, osobom nieśmiałym, samotnym
  • doświadczającym poczucia krzywdy i/lub winy
  • w żałobie po stracie bliskiej osoby
  • osobom starszym cierpiącym z powodu samotności, zaburzeń nastroju lub z objawami demencji (m.in. alzheimer)

PROWADZĄCA

mgr Agnieszka Gutfeld –  psycholog, muzykoterapeuta.

Podejście terapeutyczne:  Cechuje mnie podejście holistyczne, pozwalające pracować z każdą osobą w sposób indywidualny i wielowymiarowy. Charakter problemów rozpatruję całościowo, dostrzegając subtelne połączenie pomiędzy psychiką, emocjami, ciałem i duchowością. Zewnętrzne objawy, problemy, zaburzenia czy choroby somy rozpatruję pod kątem problemów psyche. Praca ukierunkowana jest zatem na zintegrowanie wszystkich płaszczyzn funkcjonowania człowieka, płaszczyzny ciała, emocji, umysłu oraz duszy.

Więcej informacji o profesji i doświadczeniu mgr Agnieszki Gutfeld, znajdziecie Państwo na stronie prywatnej- tutaj.

KONTAKT W CELU UMÓWIENIA SIĘ

Recepcja Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18
kontakt: tel. (22) 839 60 60, kom. 601 917 779 lub 601 310 734
poradnia@propsyche.pl