Zapraszamy do zapisów osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie terapeutycznej pod  tel. (22) 839 60 60, kom. 601 917 779 lub poradnia@propsyche.pl

Początek dorosłości jest szczególnym czasem w życiu każdego człowieka ze względu na pojawianie się wielu zmian oraz podejmowanie nowych ról społecznych i obowiązków. Ten okres wiąże się m.in. z separacją od rodziny, wchodzeniem w stabilne związki intymne, a jednocześnie koniecznością sprostania nowym zadaniom, takim jak studia, czy pierwsze doświadczenia zawodowe. Przyczynia się to do przeżywania nadmiernego stresu i powstawania różnych trudności emocjonalnych.

ZAPRASZAMY, OSOBY KTÓRE:

  • są w wieku 20-30 lat
  • odczuwają brak satysfakcji, niezadowolenie ze swojego życia, chcą lepiej rozumieć siebie i dowiedzieć się, w jaki sposób postrzegają ich inni
  • obawiają się wybrać kierunek życiowo-zawodowy
  • odczuwają lęk przed przyszłością, usamodzielnianiem się, odseparowywaniem od rodziców
  • doświadczają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi
  • mają trudności w podejmowaniu decyzji
  • unikają konfrontacji, boją się swojego gniewu lub gniewu innych osób
  • nie potrafią się cieszyć, zachowywać spontanicznie
  • doświadczają trudności w budowaniu i utrzymaniu intymnego związku

CEL GRUPY:

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej sprzyja poszerzaniu i pogłębianiu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, daje możliwość lepszego rozumienia siebie i swoich relacji z innymi. Badanie i przyglądanie się kontaktom z innymi ludźmi otwiera na nową perspektywę funkcjonowania w zgodzie ze sobą, umożliwia budowanie satysfakcjonujących relacji, pomaga wyjść z trudnych momentów w życiu.

PROWADZĄCA:

Marta Kosińska psycholog, psychoterapeuta

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin rozpoczęcia: jesień 2018

Częstotliwość: spotkania raz w tygodniu (2h)

Czas trwania: 9 miesięcy

Koszt: 90 zł/ 1 spotkanie

Ilość miejsc: 10

Kwalifikacja: konsultacja indywidualna (Koszt: 130zł)
Konsultacja daje możliwość:
-zrozumienia natury problemu,
-ustalenia czy terapia grupowa jest odpowiednim sposobem pomocy,
-poznania osoby prowadzącej,
-zarezerwowania miejsca w zbierającej się grupie.

Po zakwalifikowaniu do grupy  1-2 konsultacje przygotowujące do terapii grupowej.

ZGŁOSZENIA UCZESNICTWA

Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18
kontakt: tel. (22) 839 60 60, kom. 601 917 779 lub 601 310 734
poradnia@propsyche.pl